ข้อมูลการติดต่อ
   
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
111 ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ 0-3282-2053 , 0-3282-2054 แฟกซ์ 0-3282-2054

, saraban_06770205@dla.go.th
Web Site : WWW.KUINUAE.GO.TH
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ อบต.กุยเหนือ