ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายกลางดง ซอย 9 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนอเงตาปูน ซอย 12 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายชลประทาน ซอย 2 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองเตาปูน ซอย 3/1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองเตาปูน ซอย 13 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองโพธิ์์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองอ้ายพรม ซอย 1 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำหน้าศาลา อพป. หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางดง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางดง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39