ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 มี.ค. 2565
2 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ธ.ค. 2564
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 ธ.ค. 2564
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ต.ค. 2564
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ต.ค. 2564
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ก.ย. 2564
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
30 ก.ย. 2563
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
22 ก.พ. 2563
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุยเหนือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
26 มี.ค. 2562
10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
10 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3