แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 ส.ค. 2564
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
10 พ.ย. 2563
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
08 มิ.ย. 2561
5 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ดาวน์โหลดเอกสาร
379
26 ก.พ. 2561
6 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
378
26 ก.พ. 2561
7 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
386
26 ก.พ. 2561
8 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ที่ 4 บ้านโคกรัก ดาวน์โหลดเอกสาร
384
26 ก.พ. 2561
9 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ที่ 5 บ้านปากเหมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
26 ก.พ. 2561
10 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมู่ที่ 6 บ้านท่าเฝือก ดาวน์โหลดเอกสาร
376
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4