ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 พ.ย. 2561
2 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ต.ค. 2561
3 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ก.พ. 2561
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ม.ค. 2561
5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ม.ค. 2561
6 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1