แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการวิชัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.กุยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ต.ค. 2561
2 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ม.ค. 2560
3 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ต.ค. 2559
4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1