ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ (ส.ถ.1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ (ผ.ถ.1)
  รายละเอียด :

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ  (ส.ถ.1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ  (ผ.ถ.1)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน