ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกุยเหนืออันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียด :

 ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกุยเหนืออันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน